Openbaar groen/laanbomen

De groendienst staat in voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen, van het dagelijks onderhoud tot kleinschalige verbeteringswerken waarbij waar mogelijk naar een onderhoudsextensief patroon wordt gestreefd.

Belangrijk accent wordt gelegd op  de alternatieve onkruidbestrijding, met verwijzing naar het pesticidendecreet.
Dit decreet verbiedt het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen zodat we nog meer gebruik dienen te maken van alternatieve methoden (borstelen, branden,  houtsnippers, gronddoek, grind) om onkruiden op verhardingen tegen te gaan.

Daarnaast wordt er gewerkt rond milieuvriendelijke alternatieven om onkruiden te vermijden en te bestrijden in het openbaar groen. Mogelijkheden zijn hier bodembedekkers, houtsnippers, gronddoek en het omvormen naar zones met kruidenvegetatie.

Dergelijk grotere graszones worden extensief beheerd. De vegetatie kan groeien en bloeien en wordt slechts tweemaal per jaar gemaaid. Bedoeling is de kwaliteit en diversiteit van het groen te stimuleren en dit door een aantal gerichte ingrepen.

De resultaten zijn positief. Naast het verminderen van de hoeveelheid maaisel ontstaat een grotere biodiversiteit en ontwikkelen zich spontaan bloeiende kruiden op deze sites.

Voor de aanplanting van nieuwe laanbomen wordt vooral rekening gehouden met de smallere boomvormen die weinig snoei vragen. Uiteraard wordt ook de standplaats (grondsoort en vochtigheidstoestand van de plantvakken) en de resistentie tegen strooizout in de afweging bij de soortkeuze opgenomen.

Groendienst

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 63 54
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
wo
-
-
do
-
vr
-
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen