Commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landbouw - verslag 13 oktober 2016