Commissie ruimtelijke ordening, milieu en landbouw - verslag 23 oktober 2018