Basisscholen in Sint-Pieters-Leeuw zijn klaar voor een veilige heropstart

De Nationale Veiligheidsraad kondigde aan dat scholen vanaf 15 mei gedeeltelijk mogen heropstarten met lessen in de scholen. In de gemeentelijke basisscholen werkte de preventieadviseur, in samenwerking met de directies, voor elke school een volledige risicoanalyse uit.

Er werden een heel wat maatregelen getroffen zodat het zowel voor de kinderen als het personeel veilig is om opnieuw naar school te gaan. Zo zullen de klasgroepen verdeeld worden in groepen van 10 tot 12 leerlingen, zijn er extra kraantjes, zeep en handgel voorzien en zal er extra gepoetst en ontsmet worden.

Dankzij de inzet en goede samenwerking van iedereen kunnen alle scholen in Sint-Pieters-Leeuw hun klasdeuren weer openen voor het eerste, tweede en zesde leerjaar. 15 mei geldt als proefdag, zodat in het weekend al een eerste keer kan worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Maandag 18 mei wordt dan het nieuwe startschot van het laatste trimester gegeven.

De kinderen die nog geen les volgen op school krijgen nog steeds via preteaching nieuwe leerstof aangereikt door hun juf of meester. De leerlingen die geen opvangmogelijkheid hebben thuis zijn welkom op school, maar zullen ook hier de nodige richtlijnen moeten volgen om de veiligheid te garanderen.