Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag Vanlaethem-Ots nv

BEKENDMAKING
BETREFFENDE EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG VAN KLASSE 1, INGEDIEND DOOR: VANLAETHEM-OTS NV

Met als voorwerp: uitbaten van een breek- en zeefinstallatie en een TOP.
Rubrieken: 2.1.2.c) - 2.1.3.1° - 2.2.1.c)2° - 2.2.2.a)2° - 2.2.2.f)2° - 3.4.1°a) - 6.5.3° - 12.1.1°b) - 12.2.1° - 15.1.2° - 15.2. - 16.3.1.1° - 17.3.2.1.1.2° - 61.2.1°

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande bovenvermelde aanvraag, ligt ter inzage op het gemeentehuis: milieudienst, 1ste verdieping, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf  21/10/2016 tot 19/11/2016, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van
opening van het onderzoek
1/10/2016

 

Datum en uur van
sluiting van het onderzoek
19/11/2016
om 11.00 uur

 

Datum van de
aanplakking der bekendmaking
21/10/2016

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat, door hogervermelde rechtspersoon, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen 1600 Sint-Pieters-Leeuw, in de gemeente kadastraal bekend: Afdeling: 3, Sectie: G, perceelnummers: 54C, 54E, 57F, 57G, 57H, 83A, 87F, 87G

een inrichting te exploiteren zoals hoger vermeld.

Gedurende hogervermelde periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden meegedeeld.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.