Bekendmaking omgevingsvergunningsaanvraag Eoly nv

BEKENDMAKING
OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Vergunningspicht waarop de aanvraag betrekking heeft:

De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of tweede klasse als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM.

Beknopte omschrijving van het voorwerp van de vergunningsaanvraag:

Bijstelling van de bijzondere voorwaarde (artikel 4.§2.2) uit de milieuvergunning dd. 20/12/2012 van de deputatie aan Ecopower CVBA voor het uitbaten van drie windturbines.

De exploitant vraagt de schrapping van de hierboven vernoemde bijzondere voorwaarde namelijk artikel 4.§2.2: “De drie windturbines dienen uitgerust te worden met een slagschaduwmodule die de windturbines automatisch stillegt zodra de limiet (zijnde max. 8 uur per jaar, met een maximum van dertig minuten per dag) voor elk slagschaduwgevoelig object, bereikt wordt”.

Zodat de versoepelde sectorale voorwaarde van Vlarem II van toepassing wordt nl. artikel 5.20.6.2.3: “Voor relevante slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, met uitzondering van woningen, geldt een maximum van dertig uur effectieve slagschaduw per jaar , met een maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per jaar.

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag:

Vaartweg, Vaartkant-West
1650 Beersel / 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Kadastrale gegevens: 

Te  Beersel - Afdeling 5; Sectie C; perceelnummers 399c, 413f, 397a, 398b, 395b, 431f, 431g, 433, 434, 435, 436c, 437a, 430c, 429c, 393c en

Te Sint-Pieters-Leeuw - Afdeling 3; Sectie F; perceelnummers 407k; 409l; 412d

Naam van de aanvrager/exploitant:

Eoly nv
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Bevoegde overheid: Provincie Vlaams-Brabant

Meer informatie betreffende deze aanvraag is te verkrijgen bij de hierna genoemde dienst van de gemeente:

Dienst Leefmilieu
Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw

leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

02 371 63 53

Deze aanvraag ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst:

van 3/08/2017 tot en met 3/09/2017

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Dienst Leefmilieu

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 63 54
Openingsuren
ma
-
-
di
-
op afspraak
wo
-
-
do
-
-
vr
-
op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen