Bekendmaking openbaar onderzoek Onteigening Ruysbroeckveld

Voorlopig onteigeningsbesluit dd. 28/01/2021

De gemeenteraad van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft op 28 januari 2021 een voorlopig onteigeningsbesluit aangenomen voor de realisatie van het bestemde en voorziene parkgebied tussen de bedrijvenzone Ruysbroeckveld en de aanpalende woonwijk in het zuiden. Dit parkgebied moet een bufferende functie opnemen (milderen visuele en geluidsimpact) en neemt tevens een rol op als een publiek toegankelijke groene ruimte in een verstedelijkt woonweefsel met plaats voor groen en zachte recreatie.

De in te nemen percelen zijn gelegen in Sint-Pieters-Leeuw aan de Frans Baesstraat, Edward Debaerdemaekerstraat en Groot-Bijgaardenstraat en zijn kadastraal gesitueerd als volgt:

2e afdeling, sectie E, deel van nr. 678 N 3

7e afdeling, sectie A, nrs 18A,  22 P 2 (deel), 25 M (deel), 25 N, 25 L , 26 E en 28A

Overeenkomstig Titel 3, Hoofdstuk 3 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over deze voorgenomen onteigening van maandag 26 juli 2021 (26/07/2021) tot en met dinsdag 24 augustus 2021 (24/08/2021).

Gedurende dit openbaar onderzoek ligt het voorlopige onteigeningsbesluit en haar bijlagen (het onteigeningsplan en de projectnota), ter inzage op het Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Maak hiervoor een afspraak via 02 371 22 97 of ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be

Het voorlopig onteigeningsbesluit en haar bijlagen kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek ook geraadpleegd worden op onze website  www.sint-pieters-leeuw.be

Standpunten, opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toe te komen via beveiligde zending of afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
wo
-
-
do
-
vr
-
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen