Besluiten van de politieraad van 6 januari 2016

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 6 janauari 2016.