Burgemeesterbesluit vergaderwijze bestuursorganen

De zittingen van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, raad van bestuur van het AGB, de gemeenteraadscommissies en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, worden tijdens de periode van de epidemische noodsituatie, via videoconferentie georganiseerd.

Publiek wordt aanbevolen de openbare vergaderingen digitaal te volgen. Indien men toch fysiek aanwezig wenst te zijn, moet men vooraf reserveren via het gemeentelijk secretariaat.