Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

waterlopen

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen
winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen. De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.
Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16 juli een captatieverbod (onttrekken van water door landbouwers en bedrijven) geadviseerd in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen. In uitzonderlijke gevallen blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen.

Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om een captatieverbod vanaf vrijdag 19 juli in te stellen op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi (tijdelijk wel tussen Ruisbroek en Anderlecht) en Brussel-Schelde (zie afbeelding).

Voor de waterlopen in het beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op deze website. De reeds geldende meldingsplicht en
vergunningsplicht blijven onveranderd.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet essentiële toepassingen te vermijden zoals het besproeien van gazons.

Dienst Waterbeheersing

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 90
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
wo
-
-
do
-
vr
-
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen