Code ORANJE voor Bos en Natuurgebieden in Vlaams-Brabant

Omwille van de aanhoudende droogte en de voorspellingen over het uitblijven van enige betekenisvolle neerslag blijft het brandgevaar toenemen. De opschaling naar code oranje, hoog gevaar, geldt op de eerste plaats voor drogere natuurtypes: heidegebieden, naald- en loofbossen op zandbodems. Elders neemt het brandgevaar eveneens toe maar in mindere mate. De code oranje werd voor Vlaams-Brabant afgekondigd vandaag 12 mei, vanaf 10.00 uur.

Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden!
Natuurbeheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet.