Duurzaamheid in de praktijk: Leeuw stoot 175.000 kg minder CO2 uit

De gemeenteraad van 19 december 2019 keurde unaniem een milieuvriendelijke investering in ledlampen en ledspots als openbare straatverlichting goed. Goed voor 175.000 kg minder CO2 uitstoot per jaar in onze gemeente. Het vervangen van de resterende 70 % gloeilampen en hallogeenspots door een ecologievriendelijke variant levert op termijn bovendien een winst op van 160.000 euro per jaar voor de gemeentekas.

Voortaan vervangen we 10 % per jaar van onze openbare straatverlichting door ledlampen. Daarmee staan we aan de top in Vlaanderen en zullen we eind 2026 klaar zijn met de hele oefening. 3 jaar vroeger dan wat de Vlaamse Regering als ambitieniveau voor alle gemeenten vooropstelde. Een totale investering van 1,8 miljoen in duurzame oplossingen. In 2020 en 2021 starten we met het vervangen van de gloeilampen met het hoogste verbruik. De verlichting zal nadien kwalitatief minstens identiek zijn. Ledlampen verbruiken minder, vragen minder onderhoud en kunnen we, vanaf 22 uur, dimmen naar 50 %. Milieuvriendelijke oplossingen met een economisch terugverdieneffect.