Gemeentebestuur laat zich vanaf oktober 2020 begeleiden voor herbestemming kerk Oudenaken

De gemeenteraad van 25 juni besliste dat vanaf oktober 2020 Haviland het gemeentebestuur zal begeleiden in de zoektocht naar een goede architect en vervolgens aannemer om de kerk van Oudenaken te herbestemmen. Het volledige project zou moeten klaar zijn tegen eind 2023.

Vorig jaar organiseerde de gemeente een druk bijgewoonde en open inspraakvergadering in de kerk van Oudenaken. Met deze input werden de afgelopen maanden de laatste keuzes gemaakt, die we in september willen terugkoppelen aan de bevolking op een open informatievergadering. Vanaf oktober 2020 starten we dan de procedure om, met de begeleiding van Haviland, op zoek te gaan naar een architect. Deze architect dient te vertrekken vanuit de resultaten van het herbestemmingsonderzoek. Ook de kerkfabriek blijft nauw betrokken.

Het herbestemmingsonderzoek gaat ervan uit dat de oude parochiezaal wordt afgebroken en er een nieuwe zaal in de kerk wordt gemaakt. Op de locatie van de oude parochiezaal komt dan een plein dat toegankelijk zal zijn vanuit de zijkant van de kerk.