Huizen van het Kind on tour

Vandaag hield ‘Huizen van het Kind on tour’ halt in Sint-Pieters-Leeuw. Dit is een roadtrip doorheen heel Vlaanderen om de werking van de huizen van het Kind in de kijker te zetten. De bustrip hield halt op drie bijzondere stopplaatsen die een inspiratie kunnen vormen voor andere gemeenten. Het Leeuwse Huis van het Kind werd geprezen om haar brede werking en sterke samenwerking met andere partners. Ook hun ondersteuningsnetwerk voor ouders kreeg een pluim.

De ‘Huizen van het Kind on tour’ is een initiatief van EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid. Ter inspiratie van de Huizen en de lokale besturen organiseren zij in maart in elke provincie een bustrip met 3 stopplaatsen. Ze houden halt op plaatsen waar het lokale Huis van het Kind op een inspirerende manier vorm krijgt. Startplaats van de bustrip door Vlaams-Brabant was Sint-Pieters-Leeuw.

Het bezoek startte met een ontbijtbuffet in Zonnig Leven. Daarna volgden speeches en een sofagesprek met onder andere David Vits kabinetsmedewerker van minister Wouter Beke, schepen van Gezin en Kinderopvang An Speeckaert, en Dorien Van Ransbeeck, de verantwoordelijke van Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw. Vervolgens kreeg het bezoek een rondleiding in Huis van het Kind. Daarna reisde de karavaan door naar de Huizen van het Kind in Asse en Zemst.

Tegelijkertijd wordt er een magazine over de werking van de Huizen van het Kind gelanceerd. In dat magazine komt ook het Leeuwse Huis van het Kind bij monde van Greet Timmermans uitgebreid aan het woord. Expoo prees het parcours dat het Huis van Het Kind in Sint-Pieters-Leeuw de laatste jaren heeft afgelegd.

Het Leeuwse Huis van het Kind is vertrokken vanuit de strijd tegen kinderarmoede. Op een paar jaar tijd heeft het zich verbreed naar een werking op steeds meer levensdomeinen en met steeds meer leeftijdsgroepen. De verhuis in 2018 naar het oude bibliotheekfiliaal in de Arthur Quintusstraat samen met een aantal partnerorganisaties zoals Kind en Gezin heeft de samenwerking met die partners ook vergemakkelijkt en verbetert. Ook het ondersteuningsnetwerk voor ouders werd geprezen als een inspirerend voorbeeld.