Je kind inschrijven in een basisschool of secundaire school

school

In onze regio werken de basisscholen van alle netten met een online aanmeldingssysteem. Voor schooljaar 2019 – 2020 starten we ook met de online aanmelding voor de scholen van het secundair onderwijs. Op die manier willen we iedereen evenveel kansen geven om zijn kind in te schrijven en worden wachtrijen aan de schoolpoorten vermeden.

Welke kinderen meld je aan?
 • Basisonderwijs:
  • Alle kinderen geboren in 2017, ook kinderen geboren in november of december 2017 die pas in september 2020 naar school kunnen.
  • Alle kinderen die willen instappen in een nieuwe kleuterschool of lagere school in het schooljaar 2019-2020.
 • Secundair onderwijs:
  • Alle leerlingen die starten in het 1ste jaar gewoon secundair onderwijs (1A of 1B)

Opgelet: Voor inschrijvingen in de hogere jaren van het secundair onderwijs (het 2de tot en met het 7de jaar) en het buitengewoon secundair onderwijs contacteer je de scholen rechtstreeks.

Eerst aanmelden, dan inschrijven

Je kind inschrijven verloopt in twee stappen.

 1. Aanmelden: Je meldt je kind aan via de website voor jouw voorkeursscholen. Doe dit voor meerdere scholen; op die manier vermijd je dat er geen school kan worden toegekend.
  Broers en zussen van kinderen die al naar de school gaan en kinderen van personeel krijgen voorrang. In het basisonderwijs is dit op voorwaarde dat je de school van die broer of zus als 1ste keuze opgeeft. In het secundair onderwijs maakt het niet uit op welke plaats je de voorrangsschool noteert bij het ingeven van de schoolkeuzes.
  Opgelet: Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt is absoluut niet belangrijk (de chronologie van aanmelden speelt geen rol bij de toewijzing van een school), zolang het maar tijdens de aanmeldperiode gebeurt. 
   
  • Aanmelden voor het basisonderwijs: www.basisschool-aanmelden.be van maandag 18 maart (8.00 uur) tot vrijdag 5 april 2019 (20.00 uur).
  • Aanmelden voor het secundair onderwijs: op www.secundair-aanmelden.be van donderdag 14 maart (8.00 uur) tot vrijdag 5 april 2019 (20.00 uur).
    
 2. Inschrijven: Je ontvangt een brief of e-mail met de gegevens van de school waar je je kind kunt inschrijven. Vervolgens maak je een afspraak met de school. De inschrijving is definitief wanneer je de leerlingenfiche hebt ingevuld in de school zelf. Dit betekent dat je akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.
   
  • Basisonderwijs: inschrijven in de school van maandag 6 mei tot vrijdag 24 mei 2019
  • Secundair onderwijs: inschrijven in de school van maandag 6 mei tot vrijdag 7 juni 2019 

Opgelet: Kinderen die niet zijn aangemeld en ingeschreven tijdens deze periode kunnen enkel nog worden ingeschreven in een school vanaf de vrije inschrijvingsperiode. Voor het basisonderwijs is dit vanaf 6 juni, voor het secundair onderwijs vanaf 14 juni 2019. Op dat moment zullen de meeste plaatsen echter reeds zijn ingenomen.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Na de aanmeldingsperiode wordt voor elke school een rangorde bepaald voor alle kinderen die aangemeld zijn.

Er zijn drie groepen kinderen:

 • Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school
  Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in dezelfde school waar hun broer en/of zus naar school gaat. 
 • Kinderen van personeelsleden
  Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school waar een van beide ouders werkt.
 • Alle kinderen
  Aan de hand van enkele vragen wordt voor ieder kind bepaald of het een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is. 

Basisonderwijs: Alle aangemelde kinderen worden gerangschikt volgens twee criteria: schoolkeuze en afstand tot de school. In de mate van het mogelijke worden de kinderen toegewezen aan de school van hun eerste keuze. Zijn er niet voldoende plaatsen, dan krijgen de kinderen die het dichtst bij de school wonen voorrang. Hou hiermee rekening bij de aanmelding. 

Secundair onderwijs: De ordening van de aangemelde leerlingen gebeurt in de eerste plaats op basis van de schoolkeuze. Als er onvoldoende vrije plaatsen zijn voor de aangemelde leerlingen in een school, dan zal de computer de leerlingen binnen de gemaakte schoolkeuzes toewijzen aan de hand van een toevalsnummer.

Deelnemende scholen

Basisonderwijs: alle kleuterscholen en lagere scholen van alle netten van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.

Secundair onderwijs: alle secundaire scholen van alle netten van Alsemberg, Lennik, Halle en Sint-Genesius-Rode. OPGELET: Sint-Godelieve-Instituut te Lennik schrijft in zonder vooraf aan te melden. Gelieve met de school contact op te nemen voor meer informatie.

Meer info

Wie meer uitleg wenst, kan contact opnemen met de LOP-deskundige op het nummer 0491 35 46 98 of de dienst onderwijs 02 371 22 38 of een kijkje nemen op de website www.basisschool-aanmelden.be of www.secundair-aanmelden.be.

Infosessies voor het secundair onderwijs

11 maart 2019 - 20 uur - CC De Meent (Gemeenveldstraat 34, 1652 Beersel)
13 maart 2019 - 20 uur - CC 't Vondel (J. Possozplein 40, 1500 Halle)