Nieuw e-loket levert documenten onmiddellijk af!

De gemeente breidt haar online dienstverlening uit. Via het e-loket kan je nu documenten van de dienst Burgerzaken aanvragen zonder dat je moet aanschuiven aan het loket in het gemeentehuis. Je vraagt de documenten gemakkelijk thuis aan en kan ze in de meeste gevallen na betaling onmiddellijk downloaden op je computer of uitprinten.

VOORDELEN VAN HET E-LOKET
 • Je spaart een verplaatsing uit naar het gemeentehuis.
 • Je moet geen verlof nemen om naar het gemeentehuis te komen.
 • Je kan 24/24u - 7/7d documenten afhalen én doorgeven aan derden.
 • De afgeleverde documenten zijn 100 % rechtsgeldig.
 • Je vindt het aangevraagde document, zolang het geldig is, terug in je persoonlijke digitale kluis (voor zover je de aanvraag hebt verricht met je eID).
HOE WERKT HET?
 1. Je surft naar www.sint-pieters-leeuw.be/e-loket, kiest het gewenste document, en klikt vervolgens op ‘Online aanvraag attest/uittreksel ...’
 2. Vervolgens word je doorgesluisd naar eGovFlow waar je kan aanmelden met je eID. Aanvragen zonder gebruik van eID zijn ook mogelijk, maar dan verloopt de procedure veiligheidshalve niet automatisch en elektronisch.
 3. Vervolledig het webformulier van de aanvraag en verzend de aanvraag. Je ontvangt onmiddellijk een bevestigingsmail.
 4. Indien er geen tussenkomst van een ambtenaar vereist is, ontvang je even later reeds een tweede mail met een link naar het aangevraagde document.
  Indien er wel een tussenkomst van een ambtenaar vereist is, word je verwittigd als de ambtenaar de aanvraag heeft verwerkt. Je kan intussen de status van je aanvraag volgen.
WELKE ATTESTEN/UITTREKSELS/AFSCHRIFTEN KAN JE DIGITAAL AANVRAGEN?
 • Attest van woonst
 • Attest van verblijf voor een huwelijk
 • Attest van adressenhistoriek in deze gemeente
 • Attest van volledige adressen-historiek
 • Attest van nationaliteit
 • Attest van verblijf en nationaliteit
 • Attest van wettelijke samen-woning
 • Attest samenstelling gezin
 • Attest van leven
 • Attest wijze van teraardebestelling*
 • Uittreksel bevolkingsregister
 • Afschrift akte van geboorte
 • Afschrift akte van huwelijk
 • Afschrift akte van overlijden
 • Afschrift akte van adoptie*
 • Afschrift akte van afstand van Belgische nationaliteit*
 • Afschrift akte van afstand van vaderschap*
 • Afschrift akte van behoud van Belgische nationaliteit
 • Afschrift akte van echtscheiding*
 • Afschrift akte van erkenning kind*
 • Afschrift akte van geslachtsverandering*
 • Afschrift akte van herkrijgen van Belgische nationaliteit*
 • Afschrift akte van levenloos geboren kind*
 • Afschrift akte van naamkeuze*
 • Afschrift akte van naamwijziging*
 • Afschrift akte van toekennen van Belgische nationaliteit*
 • Afschrift akte van verkrijgen van Belgische nationaliteit*
 • Afschrift akte van voornaam-wijziging*
 • Afschrift andere akte*
 • Afschrift internationale geboorteakte*
 • Afschrift internationale huwelijksakte*
 • Afschrift internationale over-lijdensakte*
 • Uittreksel strafregister*

* De tussenkomst van een ambtenaar is vereist.

GEEN COMPUTER?

Heb je thuis geen computer of internetverbinding, dan kan je uiteraard nog steeds terecht aan de loketten in het gemeentehuis. Je meldt je zonder afspraak aan tijdens de openingsuren. In de meeste gevallen krijg je het document onmiddellijk mee.