Ontruiming (niet geconcedeerde graven) op de begraafplaats van Vlezenbeek

De gemeente zet in op een goed beheer van haar begraafplaatsen. Dit brengt met zich mee dat graven na het verlopen van de termijn verwijderd worden.  Een niet-geconcedeerd graf, dus een gratis graf, moet bijv. minstens 10 jaar worden bewaard en mag pas worden verwijderd een jaar na bekendmaking van de beslissing tot verwijdering. De bekendmaking gebeurt zowel aan het graf als aan de ingangen van de begraafplaatsen.

Tijdens de periode van bekendmaking kan het college van burgemeester en schepenen de omzetting van een niet-geconcedeerd graf naar een concessie toestaan, mits een gemotiveerd verzoek door de nabestaanden en mits ontgraving en herbegraving op een perceel voor geconceederde begravingen.

U neemt daartoe contact op met de dienst Burgerlijke Stand : 02 371 22 13 - 02 371 22 45 – burgerlijke.stand@sint-pieters-leeuw.be.

In zitting van 12 oktober 2020  besliste het college van burgemeester en schepenen om de procedure voor ontruiming van de niet-geconcedeerde, gratis, graven op te starten :

Begraafplaats Vlezenbeek :

Perk 5 : rij 11 – graf 1 t.e.m. 3 en graf  5 t.e.m. 8

Vanaf 15 oktober 2020 worden de nabestaanden van de procedure tot ontruiming op de hoogte gebracht door middel van :

  • aanplakking van een bericht aan de ingang van de betrokken begraafplaats
  • aanplakking van een bericht aan elk betrokken graf
  • publicatie van een bericht in het gemeentelijk infoblad
  • publicatie van een bericht op de gemeentelijke website

De nabestaanden beschikken tot 30 november 2021 om de grafzerken en/of voorwerpen op de grafzerken van de overledenen weg te halen. Nadien zullen de resterende voorwerpen op de grafzerken, evenals de grafmonumenten zelf  worden verwijderd.

Dienst Burgerlijke Stand

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 11
Openingsuren
ma
-
-
di
-
op afspraak
wo
-
-
do
-
-
vr
-
op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen