Ontruiming (niet geconcedeerde graven) op de begraafplaatsen van Zuun, Ruisbroek en Vlezenbeek

De gemeente zet in op een goed beheer van haar begraafplaatsen. Dit brengt met zich mee dat graven na het verlopen van de termijn verwijderd worden.  Een niet-geconcedeerd graf, dus een gratis graf, moet bijv. minstens 10 jaar worden bewaard en mag pas worden verwijderd een jaar na bekendmaking van de beslissing tot verwijdering. De bekendmaking gebeurt zowel aan het graf als aan de ingangen van de begraafplaatsen.

Tijdens de periode van bekendmaking kan het college van burgemeester en schepenen de omzetting van een niet-geconcedeerd graf naar een concessie toestaan, mits een gemotiveerd verzoek door de nabestaanden en mits ontgraving en herbegraving op een perceel voor geconceederde begravingen.

U neemt daartoe contact op met Manuella Brisaert – 02 371 22 19 – manuella.brisaert@sint-pieters-leeuw.be.

In zitting van 9 december 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen de procedure voor ontruiming van de niet-geconcedeerde, gratis graven op te starten.

Begraafplaats Zuun

Perk 1 : rij 6 t.e.m. 22
Perk 10 : rij 11 t.e.m. 15
Perk 12 : rij 4 t.e.m. 7

Begraafplaats Ruisbroek

Perk 5 : rij 3 t.e.m. 11, rij 14 en 15, rij 17 en 18
Perk 8  rij 3 t.e.m. 6: rij 8 t.e.m. 14
Perk 11 : rij 19 t.e.m. 21
Perk 12 : rij 2 t.e.m. 5, rij 10 t.e.m. 12

Begraafplaats Vlezenbeek

Perk 8 : rij 8

Vanaf 31 maart 2020 worden de nabestaanden van de procedure tot ontruiming op de hoogte gebracht door middel van :

  • aanplakking van een bericht aan de ingang van de betrokken begraafplaats
  • aanplakking van een bericht aan elk betrokken graf
  • publicatie van een bericht in het gemeentelijk infoblad
  • publicatie van een bericht op de gemeentelijke website

De nabestaanden beschikken van 31 maart 2020 over een periode van 1 jaar om de grafzerken en/of voorwerpen op de grafzerken van de overledenen weg te halen. In het voorjaar van 2021 zullen de resterende voorwerpen op de grafzerken, evenals de grafmonumenten zelf  worden verwijderd.

Voor meer inlichtingen kunt u steeds terecht bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw (T 02 371 22 45 en 02 371 22 13)

Contactgegevens

Burgergerichte Zaken
Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 63 20
T 0497 51 68 85