Opheffing politiebesluit van 4 november 2020

POLITIEBESLUIT

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,

Juridische grond

Gelet op artikel 128 van de Provinciewet van 30 april 1836;
Gelet op artikel 4 en 5 van de Wet op het politieambt;
Gelet op artikel 42 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het politiebesluit van de gouverneur van 04 november 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19;

Context en argumentatie

Overwegende dat de federale regering en de regeringen van de deelstaten op 23 april 2021 in het Overlegcomité concrete uitvoering gegeven hebben aan eerdere beslissingen. Zo stelde het Overlegcomité het einde van de Paaspauze vast op 26 april. Dit wil zeggen dat er versoepelingen werden doorgevoerd onder andere inzake de activiteiten buiten in georganiseerd verband en de horeca (met de open terrassen);

Overwegende dat de federale regering en de regeringen van de deelstaten op 11 mei 2021 en 4 juni 2021 in het Overlegcomité beslist hebben over een breed Zomerplan. Het zomerplan voorziet een hele reeks van versoepelingen (onder andere ook over het verenigingsleven), weliswaar als het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt. Dit plan maakt de terugkeer naar een normaler leven weer mogelijk:

Overwegende dat de preventieve maatregelen uit het politiebesluit geïntegreerd zijn in het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken of in de protocollen of in de richtlijnen van het Nationaal Crisiscentrum (FAQ);

Overwegende dat de maatregelen ondertussen door de brede bevolking gekend zijn en ook worden toegepast. We mogen stellen dat de maatregelen ingeburgerd zijn;

Overwegende dat de preventieve dringende maatregelen van het politiebesluit, genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, niet langer strikt noodzakelijk zijn;

BESLUIT

Artikel 1
Het politiebesluit van de gouverneur van 04 november 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 wordt opgeheven.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 9 juni 2021.
Artikel 3
Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, het Nationaal Crisiscentrum en de burgemeesters van de provincie Vlaams-Brabant.
Artikel 4
Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden en bekend gemaakt via de gemeentelijke en de provinciale website.