Plan voor afbakening van de woonkernen in de Zennevallei opgestart

Gepost op di, 10/25/2022 - 11:42

De provincie Vlaams-Brabant, de stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werken samen aan een vernieuwd ruimtelijk beleid in de stads- en dorpskernen in de zuidelijke Zennevallei.
De startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kernafbakeningen Zennevallei’ beschrijft de plannen.

Met deze startnota wordt het RUP ‘Kernafbakening Zennevallei’ letterlijk opgestart. ​
​De exacte afbakeningen van de kernen of de effecten voor individuele percelen is vandaag nog niet bepaald en wordt verder onderzocht. De startnota formuleert de doelstellingen van het RUP, het onderzoekgebied en de relatie met bestaande plannen en beleidsvisies. ​
​​
​De startnota wordt vanaf 1 november tot en met 30 december ter inzage gelegd op het gemeentehuis en kan digitaal geraadpleegd worden via www.vlaamsbrabant.be/prup-zennevallei.
Tijdens deze periode kan iedereen de startnota inkijken op afspraak (02 371 22 97) op de dienst Ruimtelijke Ordening.

Opmerkingen kunnen ingediend worden bij de deputatie van Vlaams-Brabant (per post naar Provincieplein 1, 3010 Leuven of per e-mail naar ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be). U kan uw opmerkingen ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening.

​Tijdens een infomarkt kunnen inwoners terecht bij experten voor vragen en verduidelijkingen over de startnota en het planproces:

  • Donderdag 10 november vanaf 19u30 tot 22 uur
    in het Stadhuis van Halle

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/prup-zennevallei

RUP kernafbakeningen