Politiebesluit seizoensarbeid en Corona

Gezien er in een aantal gemeenten in Vlaams-Brabant een instroom wordt verwacht van seizoensarbeiders, werd een politiebesluit uitgevaardigd.