Politiebesluit van de gouverneur met betrekking tot de kantines verbonden aan sportinfrastructuren

De gouverneur heeft een politiebesluit uitgevaardigd dat alle sportkantines oplegt om maximaal open te houden tot een half uur na de laatste sportactiviteit. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor kantines die vergund zijn als eetgelegenheid en ook lokale overheden kunnen hierop gemotiveerde afwijkingen toestaan.