Sneltesten in het onderwijs

Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, werkt Rode Kruis-Vlaanderen mee aan de organisatie van sneltesten voor lager en secundair onderwijs. Dit doen we in samenwerking met het departement Onderwijs, de CLB’s en in veel gevallen ook de eerstelijnszones. Het departement Onderwijs heeft 25 regio’s bepaald waarin er 1 of meerdere locaties opgericht zullen worden om sneltesten af te nemen. Je vindt de regio’s in bijlage. Die regio’s omvatten in Rode Kruis-termen telkens het werkingsgebied van meerdere afdelingen. Er zullen sneltesten afgenomen worden van alle leerlingen die op basis van het contactonderzoek door CLB beschouwd worden als hoogrisicocontacten. Het CLB contacteert de leerlingen (cq hun ouders) om een afspraak te maken voor de sneltest en informeert de leerling achteraf ook over het resultaat.

Rode Kruis staat in voor het afnemen van de sneltesten zelf, en neemt ook een belangrijke rol op in de logistieke en de administratieve ondersteuning. Wie in deze activiteit wil deelnemen, kan daartoe een opleiding volgen. Alle vrijwilligers die wensen deel te nemen, volgen een module e-learning. Vrijwilligers die effectief sneltesten willen afnemen, volgen ook een praktijkopleiding onder supervisie van een CLB-arts of -verpleegkundige. Wie wil deelnemen in het onthaal, verwerking of administratieve ondersteuning van de sneltests, volgt enkel de e-learning (zie verder).
Vlak voor de kerstvakantie gingen we in drie pilootregio’s van start met het opbouwen van de testlocatie, het organiseren van de opleiding en het afnemen van sneltesten bij leerlingen: dat was in Gent, Aarschot en Tienen.

Sinds het begin van deze week zijn we gestart met de voorbereidingen om de sneltesten ook in de andere regio’s uit te rollen. Vanuit Rode Kruis zijn het de provincies – met name de PCH – die de coördinatie en afstemming met de CLB’s in eerste instantie op zich nemen. Concreet zal jouw afdeling; of zal jij als vrijwilliger de vraag krijgen of je wil helpen bij deze activiteit.
Wie kan zich aanmelden om de sneltesten af te nemen?
Alle vrijwilligers die succesvol een opleiding volgen om sneltesten af te nemen (e-learning & praktijk), kunnen meedoen. Er is geen voorafgaandelijke opleiding, brevet of sanitaire bekwaamheid nodig. Deze reglementering werd afgestemd met en goedgekeurd door de federaal minister van Volksgezondheid, op advies van meerdere experts (waaronder Prof. Herman Goossens). Het reglementair kader waarin dit past is de wet van 6 november die verpleegkundige handelingen ten tijde van de corona-pandemie toelaat voor niet-verpleegkundigen.

Wat zijn de te volgen stappen bij het aanmelden?

Indien je je wil inzetten voor deze activiteit, kan je de e-learning volgen via: www.rodekruis.be/sneltesten. Na het volgen van de opleiding meld je je aan via het platform van crisisvrijwilliger (www.rodekruis.be/crisisvrijwilliger) en je schrijft je daar in. De planning van de inzet gebeurt via dit platform. Dit is nodig om centraal en eenduidig bij te kunnen houden wie waar ingezet werd (dit is een vereiste vanuit de regelgeving). Je zal vervolgens in de applicatie (via smartphone of ander device) kunnen zien wanneer en waar er sneltesten in jouw regio worden afgenomen. Je kan je via die weg inschrijven.
Let op: wanneer je de e-learning niet hebt gevolgd, zal je de tijdssloten niet kunnen zien. Na het volgen van de opleiding zorgen de medewerkers van de dienst Sociale Hulpverlening voor de koppeling.

Waar en wanneer gaat de afname van de sneltesten door?

De exacte locatie van de sneltestafnames zal in de applicatie steeds duidelijk zijn.
De afnames kunnen dagelijks doorgaan, zowel in de week als in het weekend. In de regel zal dit starten in de vooravond (16h30/17h) en eindigen rond 20h. Er zijn meerdere regio’s die vragen om ook overdag sneltesten te kunnen organiseren. Het kan dus zijn dat er verschillen zullen zijn in de planning per regio: je zal de gevraagde inzet duidelijk kunnen zien in de applicatie.
Ben je geïnteresseerd: volg dan alvast de e-learning volgen en meld je aan op het platform via de link hierboven.

Wat zijn de taken bij de afname van sneltesten?

Er zijn telkens 3 vrijwilligers nodig om de testafname te doen:
• 1 vrijwilliger die het onthaal doet: controle uitvoert op mondmasker en afstand. Deze persoon zal ook in de ‘testlijst’ die wordt aangeboden door het CLB aanduiden welke leerlingen een sneltest hebben gehad.
• 1 vrijwilliger die de test afneemt bij de leerlingen en onderwijspersoneel
• 1 vrijwilliger die het resultaat afleest en noteert voor de CLB’s.
Enkel de vrijwilliger die effectief testafnames doet, zal de praktijkopleiding gevolgd moeten hebben. Je kan je ook engageren voor het onthaal of het aflezen van het resultaat. Voor alle vrijwilligers is de e-learning een verplichte opleiding.

Bij wie kan ik terecht bij vragen?

Je kan bij de PCH van jouw provincie terecht en via sneltesten@rodekruis.be