Spaarzaam omspringen met water en captatieverbod

De hoge temperaturen die we dezer dagen krijgen, zullen vermoedelijk leiden tot hogere waterverbruiken. Het is erg belangrijk dat we de komende dagen zulke hoge piekgebruiken vermijden. Iedereen moet spaarzaam omspringen met water: de industrie, de landbouw, overheden, burgers. Dit geldt voor alle soorten water (grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater). 

Momenteel zijn de waterstanden in de provincie Vlaams-Brabant zo laag dat er een captatieverbod wordt ingesteld voor de hele provincie Vlaams-Brabant. Met uitzondering voor de onbevaarbare waterlopen Dijle en Demer en de bevaarbare waterlopen (Zenne, Dijle, Demer, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle, Kanaal Brussel-Rupel). Wanneer er vastgesteld wordt dat er nog gecapteerd wordt, zal hiertegen worden opgetreden.

Dit verbod wordt vanaf 6 augustus 2020 voor onbepaalde tijd ingesteld.