Spaarzaam omspringen met water en tijdelijk opschorten uitbreiding van captatieverbod

De hoge temperaturen die we dezer dagen krijgen, zullen vermoedelijk leiden tot hogere waterverbruiken. In mei leidde dit lokaal tot tijdelijke onderbrekingen van de waterlevering via het drinkwaternet. Het is erg belangrijk dat we de komende dagen zulke hoge piekgebruiken vermijden. Iedereen moet spaarzaam omspringen met water: de industrie, de landbouw, overheden, burgers. Dit geldt voor alle soorten water (grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater). Daarom wordt gevraagd om de volgende niet-essentiële toepassingen van water te vermijden, tenzij gebruik onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering.

Het gaat om:
• het bevoorraden van fonteinen;
• het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen;
• het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels;
• het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
• het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
• het vullen of bijvullen van vijvers;
• het besproeien van grasvelden, parken, gazons en tuinen;
• het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
• het besproeien van velden en weiden.

Een captatieverbod heeft een grote impact op een aantal landbouwers die normaal beroep doen op water uit waterlopen voor hun bedrijfsvoering. Het peil in onze waterlopen is dankzij de regen van de voorbije weken gestegen. In Ukkel werd voor de maand juni een totale neerslag van 58,7mm opgemeten. Een deel van de waterlopen is daardoor niet meer in kritische toestand en een gedeeltelijke opheffing van het captatieverbod kan overwogen worden. Zo kan het water zijn nuttige toepassing krijgen voor de landbouwers in plaats van dat het gewoon naar zee stroomt.

De weersvoorspellingen voor de komende dagen en weken dwingen ons wel tot voorzichtigheid. We verwachten dat dit herstel van de waterpeilen slechts zeer tijdelijk is. Daarom wordt de uitbreiding van 29/05 op het eerste captatieverbod opgeschort en schakelen we tijdelijk terug naar een vorige fase (captatieverbod van 21/05). De tijdelijke opheffing loopt t.e.m. 27 juni. Per 28 juni vervalt de opheffing en is de situatie uit het verbod van 29/05 terug van kracht.