Streefbeeldstudie Kanaalzone

Streefbeeldstudie Kanaalzone

Waterwegen en Zeekanaal NV voorziet een grondige facelift van het Kanaal naar Charleroi. Deze modernisering en opwaardering moet uiteraard de scheepvaart ten goede komen. Maar er is meer. W&Z is ervan overtuigd dat een ‘nieuw’ kanaal ook voor de omwonenden, de bedrijven langs het kanaal, de recreanten, … een substantiële meerwaarde moet betekenen.

Na heel wat studiewerk werd een globale visie voor het streefbeeld gevormd. Deze visie en voorstellen voor de opwaardering van het kanaal werden tijdens een infomarkt op 20 september voorgesteld aan de Leeuwse bewoners en bedrijven.

Bekijk hier de presentatie van de streefbeeldstudie.

In het najaar 2016 worden de opmerkingen en suggesties overlopen en besproken met het gemeentebestuur. Waar nodig zal het streefbeeld bijgestuurd worden. In het voorjaar 2017 hoopt W&Z een samenwerkingsprotocol te kunnen ondertekenen met al de betrokken gemeentebesturen. Als W&Z het akkoord krijgt van alle betrokken partijen, gaan ingenieurs en ontwerpers aan de slag om concrete plannen uit tekenen. Hou dus zeker www.kanaalnaarcharleroi.be in het oog.