Termijn technische keuring en geldigheid voorlopig rijbewijs verlengd

Termijn technische keuring voertuigen verlengd

Moe(s)t uw voertuig een keuring ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen? Dan wordt de termijn waarin u dat moet doen verlengd met 4 maanden. Dit uitstel geldt niet voor herkeuringen.
Sinds 25 maart 2020 kunt u opnieuw terecht in de keuringsstations, zij het in beperkte mate. De keuringsstations zijn enkel geopend voor bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Alle keuringen en herkeuringen gebeuren op afspraak. 

Lees hier meer.

Geldigheid voorlopig rijbewijs verlengd

Vervalt uw voorlopig rijbewijs in de periode van de noodmaatregelen tegen het coronavirus? Dan wordt de termijn voor het afleggen van uw praktijkexamen verlengd.
Als kandidaat-bestuurder krijgt u 4 maanden, te rekenen vanaf de dag die volgt op de einddatum van de noodmaatregelen. U hoeft geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer een voorlopig rijbewijs vervalt.

Lees hier meer.