Uitvaardiging politiebesluit verkiezingen

26 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen. Naar aanleiding van deze verkiezingen heeft Lodewijk De Witte, provinciegouverneur, een politiebesluit uitgevaardigd, om het rustig en ordelijk verloop van de verkiezingscampagne te verzekeren.

Het besluit bepaalt o.a. dat er geen propaganda mag aangebracht worden op het openbaar domein, behalve waar dit uitdrukkelijk voorzien is door de gemeente. Op privaat domein mag enkel reclame voorzien worden mits toestemming van de eigenaar of gebruiksgerechtigde. Het besluit regelt ook het gebruik van gemotoriseerde optochten. Verder bepaalt het dat er geen campagne gevoerd mag worden tussen 22 uuur ’s avonds en 7 uur ’s morgens. Tenslotte legt hij de regels vast voor de verkiezingsdag.