Verplicht mondmasker bij te hebben in Vlaams Brabant

Het aantal besmettingen met het coronavirus is in stijgende lijn en in heel wat gemeenten in Vlaams-Brabant is het aantal besmettingen momenteel hoger dan de drempelwaarde van 20 besmettingen per 100.000 inwoners.

Het COVID-19 virus verspreid zich o.a via de lucht van mens op mens, waarbij de overdracht van de ziekte kan plaatsvinden via alle mogelijke emissies van de mond en de neus. Het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof dat mond en neus bedekt, speelt aldus een belangrijke rol in de strategie om een tweede besmettingsgolf te vermijden en de maatregelen geleidelijk af te bouwen. Inmiddels is het dragen van een mondmasker door de federale regering verplicht in bepaalde inrichtingen en in bepaalde specifieke situaties. Het dragen van een mondmasker wordt aanbevolen aan de bevolking voor elke situatie waar de mensen met elkaar in contact treden buiten de eigen sociale bubbel, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het louter gebruik van een masker volstaat echter niet en moet steeds gepaard gaan met andere preventiemaatregelen, waarvan sociale afstand de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft.

Zowel door de plaatselijke maatregelen, als door de federaal opgelegde plaatsen waar een mondmasker steeds verplicht is, zijn er momenteel vele plaatsen waarin het mondmasker gedragen moet worden. Bovendien kunnen mensen die zich in de openbare ruimte begeven, wel eens voor onvoorziene situaties komen te staan waarbij zij plots het mondmasker nodig hebben om zichzelf en anderen adequaat te beschermen tegen de verspreiding van COVID-19.

Daarom besliste de gouverneur dat iedereen boven de leeftijd van 12 jaar steeds een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich moet hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant om zodoende te kunnen voldoen aan de verplichting een mondmasker te dragen.

Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen mag een gelaatsscherm worden gebruikt.