Voorlopige bescherming als monument met overgangszone van de Abdijhoeve Hof ten Brukom in Sint-Pieters-Leeuw

Bekendmaking openbaar onderzoek

Op 10 mei 2019 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed het besluit tot voorlopige bescherming als monument met overgangszone van de Abdijhoeve Hof ten Brukom in Sint-Pieters-Leeuw.

Over die bescherming wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij belanghebbenden in die periode het beschermingsdossier kunnen inkijken en eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen formuleren. Na het openbaar onderzoek bundelt de gemeente alle opmerkingen en bezwaren en bezorgt die aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Na de behanderling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren beslist de minister over de definitieve bescherming.

Het openbaar onderzoek loopt van 5 juni 2019 tot en met 4 juli 2019.

U kan het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier komen inkijken in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook op de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

U kan de documenten ook digitaal raadplegen in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21

Bezwaren en opmerkingen kunnen schriftelijk of via afgifte tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij de Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of elektronisch verstuurd worden naar ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be.
De uiterste datum voor het indienen hiervan is 4 juli 2019.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Luc Deconinck, burgemeester
Walter Vastiau, algemeen directeur

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
wo
-
-
do
-
vr
-
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen