Militiegetuigschrift

Wat

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Dit heb je soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Voorwaarden

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Procedure

De aanvraag voor het militiegetuigschrift-stamboekuittreksel moet worden gericht aan:

Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Centrale Dienst van het stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth,
Eversestraat 1, 1140 Brussel
T 02 441 83 28
F 02 443 96 77
dghr.hrgan@mil.be