OMV_2019062101 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019062101
  

Referentie gemeente:

2019/00101/OV
  

Projectnaam gemeente:

bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband
    

Ligging:

Laudinnestraat 16 te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie D, perceel 40W

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Olivier D'Amour en Ilse De Leener, Sneppendreef 3 te 1700 Dilbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 01/07/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Vlezenbeek tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.