OMV_2019081894 - Aktename over een melding voor het regulariseren van een veranda

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2019081894
Referentie gemeente:2019/00025/ME
Projectnaam gemeente:het regulariseren van een veranda
Ligging:Pijnbroekstraat 57 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 3, sectie H, perceel 226T

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door Rudi Jozef Stiens met als adres Appelboomstraat 8 te 1602 Vlezenbeek ontvangen.
De melding werd ingediend op 22/06/2019.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Pijnbroekstraat 57 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met als kadastrale ligging afdeling 3, sectie H, perceel 226T.
De melding omvat: regulariseren van een veranda
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 29/07/2019 HET VOLGENDE BESLIST:
Artikel 1. Het college neemt akte van de melding.
Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.