Groep Intro

Groep intro

Onder impuls van de integratiedienst werd er in 2011 een buurtwerking in Ruisbroek uit de grond gestampt. Samen met andere gemeentediensten, OCMW, politie, verenigingen, handelaars en inwoners van Ruisbroek organiseren we hier allerlei activiteiten. Door een gevarieerd aanbod van activiteiten aan te bieden komen mensen met elkaar in contact, gaan ze met elkaar in dialoog en groeit de verbondenheid.

Deze activiteiten vinden plaats in het buurtlokaal in de Kerkstraat 10-12 te 1601 Ruisbroek. Dit lokaal wordt door de gemeente opengesteld voor buurtactiviteiten.

Een vormingswerker van Groep Intro brengt de Ruisbroekse jongeren samen en organiseert voor en met hen allerhande activiteiten. Dit kan gaan van een pingpong tornooi, tot een namiddag gezelschapsspelen, van een namiddag X-box en WII tot een potje voetballen.

Contact Groep Intro: www.groepintro.be

Facebook Buurthuis 1601: @buurthuis 1601