Burgerlijke stand

De dienst Burgerlijke Stand houdt zich hoofdzakelijk bezig met de akten en formaliteiten die verband houden met de drie belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven: geboorte, huwelijk en overlijden.

Waarvoor kan je bij ons terecht?