Burgerlijke stand

De dienst Burgerlijke Stand houdt zich hoofdzakelijk bezig met de akten en formaliteiten die verband houden met de drie belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven: geboorte, huwelijk en overlijden.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Een kind erkennen

Huwelijk

Laatste wilsbeschikking

Orgaandonatie

Registratie poliovaccinatie

Uittreksel uit akte van Belgische nationaliteit

Uittreksel uit akte van geslachtverandering

Uittreksel uit akte van naamkeuze

Uittreksel uit akte van voornaamwijziging

Uittreksel uit geboorteakte

Uittreksel uit overlijdensakte

Geboorteaangifte

Huwelijksaangifte

Militiegetuigschrift

Overlijdensaangifte

Uittreksel uit akte van adoptie

Uittreksel uit akte van erkenning kind

Uittreksel uit akte van levenloos geboren kind

Uittreksel uit akte van naamwijziging

Uittreksel uit echtscheidingsakte

Uittreksel uit huwelijksakte

Wettelijk samenwonen