Personeel

De personeelsdienst staat in voor het leveren van een kwaliteitsvolle, een professionele en een op maat gerichte dienstverlening aan haar 'klanten', nl. de personeelsleden, de diensten en de hele organisatie. De dienst heeft tot algemeen doel de voorwaarden te scheppen om de personeelsleden optimaal te laten functioneren en groeien. Werken met en aandacht hebben voor de competenties van elk personeelslid staan hierbij centraal.

De dienst heeft een interne, ondersteunende opdracht met twee belangrijke taken: personeelsbeheer en HR- beleid.

Het personeelsbeheer of het behartigen van de personeelsadministratie en de personeelsdossiers bestaat na de werving en selectie in de eerste plaats in de administratieve verwerking van de individuele dossiers van de ± 250 gemeentelijke personeelsleden, de loonadministratie alsook de administratieve verwerking van enerzijds de wedde van de leden van het college van burgemeester en schepenen en anderzijds de rust- en overlevingspensioenen van de gewezen mandatarissen. Het snel wisselend sociaal- en arbeidsrecht vergen van de dienst inzet en kwaliteit en een permanente bijscholing.

Het HR-beleid omvat alle aspecten voor een geïntegreerd en strategisch HR-beleid waaronder de werving en selectie, het vormingsbeleid, het functionerings- en evaluatiebeleid, de personeelsformatie met aandacht voor bijsturing n.a.v. maatschappelijke ontwikkelingen, opvolging en implementatie van wetgeving en dit m.b.t. de rechtspositieregeling, de sociale – en arbeidsrechtelijke wetgeving en aanverwante materie.

De personeelsdienst streeft naar een krachtig en duurzaam HR-beleid om bekwame en gemotiveerde medewerkers aan te trekken door zich te profileren als aantrekkelijke werkgever en door aandacht te hebben voor de ontwikkeling van elk personeelslid.

Het competentiemanagement als rode draad doorheen het ganse personeelsverhaal van aanwerving tot uitdiensttreding met aandacht voor ruime ontplooiing- en doorgroeikansen gerelateerd aan de te realiseren doelstellingen helpt ons bij het efficiënt beheer van het belangrijkste kapitaal van onze organisatie, nl. het menselijke kapitaal.

Personeelsdienst

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 63 62
Openingsuren
ma
-
di
-
op afspraak
wo
-
do
-
op afspraak
vr
-
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen