Groen

De groendienst beheert alle taken die verband houden met de algemene organisatie, het beheer, het gebruik en de instandhouding van de openbare groenvoorzieningen. De dienst verschaft tevens informatie over het veldwetboek (ondermeer de afstanden van beplanting, overhangende takken, ...) en het bosdecreet.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Openbaar groen/laanbomen