Mobiliteit

De mobiliteitsdienst staat in voor een kwaliteitsvol gemeentelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid.

De mobiliteitsambtenaar zorgt onder meer voor:

  • de uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan;
  • voorstellen voor de inrichting van straten, kruispunten, enz. in functie van de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid;
  • onderzoek van klachten en problemen inzake verkeer en mobiliteit en voorstellen van oplossingen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?