Mobiliteit

De mobiliteitsdienst staat in voor een kwaliteitsvol gemeentelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid.

De mobiliteitsambtenaar zorgt onder meer voor:

  • de uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan;
  • voorstellen voor de inrichting van straten, kruispunten, enz. in functie van de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid;
  • onderzoek van klachten en problemen inzake verkeer en mobiliteit en voorstellen van oplossingen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Bewonersparking Meerweg

Gemachtigd opzichters

Openbaar vervoer

Projecten

Fietsen

Mobiliteitsplan

Parkeerplan Ruisbroek

Schoolbereikbaarheidskaarten