Zuunvallei

Eigenaar: Natuurpunt vzw, Vlaamse overheid en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Beheer: Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw.
Erkend bij KB 30/7/96; oppervlakte 12 ha 15 a (ook habitatgebied).
Conservator: Geert Cromphout.

Kern Oude Zuun

Ligging: langsheen de Zuunbeek tussen C. Leunenstraat, Karenberg en Kerkhofstraat.
Wat: vochtige weide- en hooilanden en een hoogstamboomgaard in de Zuunbeekvallei langsheen een oude (afgesneden) meanderende Zuunbeekarm. Kleinschalig landschap met bomenrijen, houtkanten, knotwilgen, poelen, ... . Typische plantengroei van diverse hooi- en weidebiotopen: Slanke Sleutelbloem, Dotterbloem, Echte Koekoeksbloem, Tweerijige Zegge, Moeraszegge, Reukgras, Kruipend Zenegroen, Moerasspirea, Moesdistel, Engelwortel, Watermunt, Elsen en Essen, ... . Meer dan 22 dagvlindersoorten waaronder Sleedoornpage, Oranjetipje, Oranje Zandoogje, ... en 65 vogels waaronder ook Eendensoorten, Steltenlopers, Geelgors, Steenuil, Bosrietzanger, Grasmus, ...
Toegang: op de wandelwegen (rode grindweg langs de Zuunbeek).
Regelmatig geleide wandelingen alsook beheerswerkdagen (zie infoLeeuw en ledenblad Natuurpunt).

Kern Volsembroek

Ligging: op de linkeroever van de Zuunbeek; stroomopwaarts van de wachtkom van Volsem (bereikbaar via Hoogstraat). Informatie-panelen aan de toegangen.
Wat: weide en moerasgebied dat in het winterhalfjaar grotendeels onder water staat. Het terrein wordt extensief begraasd in het zomerhalfjaar door een kleine kudde Galloways (Schotse hooglandrunderen). De zeggekragen en slikvelden lokken veel trekvogels: Watersnip, Oeverloper, Witgatje, Groenpootruiter, Bergeend, Kleine Karekiet, ...
Onder de broedvogels vinden we Meerkoet, Waterhoen, Dodaars, Slobeend, Canadese gans, ... Een grote populatie Groene Kikkers zorgt in de lente voor een spectaculair kwaakconcert. In een beperkt kwelmoeras staan Dotterbloemen, Lisdodde, Watereppe, Moerasspirea, ...
Toegang: een wandelweg loopt doorheen een deel van het gebied begraasd met Galloways (via rode bordjes). Een kijkwand met vrij zicht op het moeras is vrij toegankelijk (via gele bordjes).

Voor info en aanvraag wandelingen: geert.cromphout@pandora.be.

Dienst Leefmilieu

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 63 54
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
wo
-
-
do
-
vr
-
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen