Kapvergunning

Voor het kappen of vellen van bomen kunnen verschillende reglementeringen van toepassing zijn:
https://www.vlaanderen.be/natuur-en-milieu/bomen-en-planten/bomen-kappen

 
Daarnaast hebben we een gemeentelijke verordening voor:

  • het hakken of rooien van bomen met een stamomtrek aan de grond van tenminste 30 cm, ongeacht of ze alleen staan dan wel behoren tot een rij of groep;
  • het geheel of gedeeltelijk rooien, definitief verwijderen of bij periodieke onderhouds- of exploitatiekap meer dan 50 % van de houtige vegetatie ineens kappen van houtkanten, houtwallen, hagen of struwelen, al dan niet bestemd voor houtproduktie.