Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak!

Oproep concessie cultuurcafe 'De Merselborre'Oproep concessie cultuurcafe 'De Merselborre'

Oproep concessie cultuurcafe 'De Merselborre'

Word uitbater van het cultuurcafé 'De Merselborre'. De concessie gaat in vanaf 1 februari 2020 voor de duur van 9 jaar.

Politiebesluit: wijziging in het captatieverbod

Het captatieverbod werd gewijzigd.

Besluit recreatie- en captatieverbod

Door een vastgestelde blauwalgenbloei heeft burgemeester Luc Deconinck een politiebesluit uitgevaardigd voor een recreatie- en captatieverbod ter hoogte van het pand Ruisbroek-Anderlecht van het Kanaal Brussel-Charleroi.

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopenCaptatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie een captatieverbod (onttrekken van water door landbouwers en bedrijven) geadviseerd in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen.