Bekendmakingen

Elk gemeentebestuur en OCMW is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken voor bepaalde milieudossiers en dossiers ruimtelijke ordening worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt.

Uitvaardiging politiebesluit verkiezingen

26 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen. Naar aanleiding van deze verkiezingen heeft Lodewijk De Witte, provinciegouverneur, een politiebesluit uitgevaardigd, om het rustig en ordelijk verloop van de verkiezingscampagne te verzekeren.

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kun je je mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Pagina's