Bekendmakingen

Elk gemeentebestuur en OCMW is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken voor bepaalde milieudossiers en dossiers ruimtelijke ordening worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt.

RUP Helihaven

Milieueffectrapportage wees uit dat het RUP geen aanleiding geeft tot aanzienelijke negatieve milieugevolgen.

RUP Wilderplein

Milieueffectrapportage wees uit dat het RUP geen aanleiding geeft tot aanzienelijke negatieve milieugevolgen.

RUP Wilderplein

Aankondiging openbaar onderzoek: het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Wilderplein ligt ter inzage in het gemeentehuis vanaf 16 augustus 2017 tot en met 14 oktober 2017.

Pagina's