Nieuws

Streefbeeldstudie Kanaalzone

Waterwegen en Zeekanaal NV voorziet een grondige facelift van het Kanaal naar Charleroi. Deze modernisering en opwaardering moet uiteraard de scheepvaart ten goede komen. Maar er is meer. W&Z is ervan overtuigd dat een ‘nieuw’ kanaal ook voor de omwonenden, de bedrijven langs het kanaal, de recreanten, … een substantiële meerwaarde moet betekenen.

Kunstenfoor

Op 25 september gaat in het Colomapark opnieuw de Kunstenfoor door.
Vanaf 11 uur kunnen lagere schoolkinderen (6 tot 12 jaar) samen met hun papa, meter, nonkel,… proeven van verschillende kunstzinnige activiteiten.

Activiteitenaanbod

Leeuwse inwoners stellen tentoon

Van vrijdag 18 tot 27 november in ‘Kasteel Coloma’

Vrijdag 18 tot 27 november in Kasteel Coloma.

Bekendmakingen uit de brandweerzone Vlaams-Brabant West van 4 juli 2016

Raadpleeg hier het uittreksel uit de zoneraad van 4 juli 2016.

Doe mee aan het Groot Buurtenonderzoek

Het Groot Buurtenonderzoek is een bevraging bij buurtverenigingen, wijkcomités en bewonersgroepen over hun activiteiten op lokaal niveau.

Welkom op het nieuwe intranet

Dit intranet is evenwel nog steeds in opbouw. Momenteel kunnen jullie zelf nog geen berichten posten op deze ad valvas. Wie hier een bericht wil publiceren, mag dit voorlopig doorgeven aan de communicatiedienst. Prikbord-berichten kunnen jullie wel al zelf invoeren. Nieuw is dat jullie op deze berichten kunnen reageren.

Het intranet kan vanaf nu ook thuis worden geraadpleegd. Aangezien Efficient (prikklok), Porta en Topdesk (incidenten en reserveringen) nog lokaal op de server draaien, zullen deze toepassingen thuis niet werken.

Gemeente Anderlecht plant werken

Na het bouwverlof, op 1 augustus 2016, zal Vivaqua werken aanvatten om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen voor de nieuwe wijk Erasmus Gardens. Deze leidingen moeten vanuit de – in opbouw zijnde - wijk aansluiten ten zuiden van de rotonde, zijnde ter hoogte van de Vogelzangbeek. Bijgevolg moet men op één of andere manier de rotonde dwarsen.

Onze kanaalomgeving vernieuwt

Infomarkt 20 september

Tijdens een infomoment op 20 september kan je gedetailleerde uitleg krijgen over wat de vernieuwing kan betekenen voor onze gemeente.

Verlof en vervangende feestdagen 2016

2017 lijkt nog ver weg maar toch willen we jullie eraan herinneren dat alle verlofuren en vervangende feestdagen van 2016 uiterlijk 31 december 2016 moeten opgenomen zijn.

Maand van de sportclub

Van 1 tot 30 september is het “Maand van de Sportclub”. Een hele maand lang openen Vlaamse Sportclubs hun deuren om je met verrassende en superleuke initiatieven te verleiden om eens binnen te springen. Benieuwd wat de sportclubs in Sint-Pieters-Leeuw allemaal voor jou in petto hebben? Raadpleeg dan snel onderstaande folder met alle inititiatieven in onze gemeente.

Kennisgeving openbaar onderzoek

De gemeenteraad heeft in zitting van 30 juni 2016 principieel beslist om aan de verkaveling Populierenlaan, Edward de Baerdemaekerstraat en Groot-Bijgaardenstraat de straatnaam "Magnolialaan" en aan het plein de naam "Berkenplein" te geven.

Tevens besliste de gemeenteraad in diezelfde zitting om met ingang van 1 maart 2017 de straat "Puttenberg" in te korten tot het karterblok en de "Parijsstraat" te verlengen tot Rattendaal op grondgebied van 1602 Sint-Pieters-Leeuw. Op dit straattraject zijn er geen woningen gelegen.

Het Grote Vlinderweekend

Tel de vlinders in je tuin

Op 6 en 7 augustus 2016 is het zover: Het Grote Vlinderweekend. Doe mee en tel de vlinders in je tuin. Zo leer je de mooiste bezoekers van je tuin kennen. En je brengt mee de toestand van de vlinders in kaart. 

Wijziging ocmw-raadsleden

Mevrouw Celina Ceulemans werd vervangen door de heer David Van Vooren - Garebaan 2 A te 1600 SPL - dvvooren@gmail.com

Gelieve hiermee rekening te houden.

Alvast bedankt. 

Erfpachthouder voor een horecazaak in Vlezenbeek

De gemeente gaat via een open procedure in twee rondes op zoek naar een erfpachthouder voor de uitbating van een nieuwe horecazaak in het voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek met ingang van 01/01/2017 en minstens tot en met 31/12/2046.

Vrijwilligers gezocht!

Op zondag 25 september 2016 vindt de jaarlijkse trekpaardendag plaats in en rond het Colomapark. De cultuurdienst is nog op zoek naar een aantal helpende handen.

Spoorwerken in Ruisbroek

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, voert vanaf dinsdag 13 september onderhoudswerken uit op de spoorlijn 96 (Brussel-Zuid- Quévy) ter hoogte van de Wittehoedstraat te Ruisbroek.

Openbaar Onderzoek straatnaamwijzigingen en hernummering straten

De gemeenteraad heeft in zitting van 30 juni 2016 principieel beslist om met ingang van 1 maart 2017 in de huidige Impeleer over te gaan tot 18 straatnaamwijzigingen op het grondgebied Sint-Pieters-Leeuw. Het gedeelte van de huidige Impeleer van de Pepingensesteenweg tot de Europalaan blijft de straatnaam Impeleer behouden maar wordt hernummerd.

Tevens besliste de gemeenteraad in dezelfde zitting principieel om met ingang van 1 maart 2017 op het grondgebied 1602 Sint-Pieters-Leeuw:

Gezocht: vrijwillige taalleerkrachten Nederlands

Alle Leeuwse scholen hebben een groot aantal ouders die onvoldoende Nederlands spreken om hun kinderen op te volgen, om te communiceren met de leerkracht, om oudercontacten bij te wonen. Vandaar dat de gemeente startte met Nederlandse les voor ouders in verschillende scholen. Hiervoor zijn wij op zoek naar mensen die graag les geven en die deze mensen graag de basisbegrippen van het Nederlands willen bijbrengen. Is dit iets voor jou?

Het in kaart brengen van dier- en plantensoorten in Vlaanderen

In opdracht van Het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap voor Natuur en Bos zal de natuurvereniging Natuurpunt diverse dier- en plantensoorten in kaart brengen. Daarvoor zal het noodzakelijk zijn dat bepaalde private gronden door de vrijwillgers van Natuurpunt zullen moeten betreden worden.

Kaft zelf je boeken op Ezelsoor

Vrijdag 2 september in ‘Zonnig Leven’ in Zuun van 15.30 uur tot 19 uur

Vrijdag 2 september in ‘Zonnig Leven’ in Zuun.

Pagina's