Secretariaat

Het secretariaat heeft vooral een coördinerende, ondersteunende functie ten aanzien van het bestuur en de andere administratieve diensten. De bodedienst maakt ook deel uit van het secretariaat.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Agenda en notulen van de gemeenteraad

Bestuursakkoord

Meerjarenplannen

Volksraadpleging

Agenda en notulen van de RMW

Laureaat van de arbeid

Verzoekschriften

Voorstellen van burgers