Bekendmakingen

Elk gemeentebestuur en OCMW is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken voor bepaalde milieudossiers en dossiers ruimtelijke ordening worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt.

Bekendmakingen beslissingen

Ten gevolge de coronamaatregelen wordt de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30). Deze termijn kan verlengd worden door de Vlaamse Regering.

Meer informatie op https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Verplicht mondmasker bij te hebben in Vlaams Brabant

Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet steeds een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant om zodoende te kunnen voldoen aan de verplichting een mondmasker te dragen.

Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Spaarzaam omspringen met water en captatieverbod

De hoge temperaturen die we dezer dagen krijgen, zullen vermoedelijk leiden tot hogere waterverbruiken.

Politiebesluit seizoensarbeid en Corona

Gezien er in een aantal gemeenten in Vlaams-Brabant een instroom wordt verwacht van seizoensarbeiders, werd een politiebesluit uitgevaardigd.

Besluiten van de politieraad van 17 juni 2020

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 17 juni 2020.

Ministerieel besluit van 25 mei 2020 wijzigt vorig ministerieel besluit met coronamaatregelen

Het ministerieel besluit van 25 mei 2020 met de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, wijzigt het ministerieel besluit van 23 maart 2020.

Captatieverbod ecologische en kwetsbare waterlopen

De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.

Besluiten van de politieraad van 22 april 2020

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 22 april 2020.

Ministerieel besluit van 23 maart 2020 met dringende maatregelen en bijkomende sluiting kappers

Het ministerieel besluit van 23 maart 2020 met de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, vervangt het ministerieel besluit van 18 maart 2020.

Ministerieel besluit van 18 maart 2020 met dringende coronamaatregelen

Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 met de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en de bijhorende bijlage, treden in werking op woensdag 19 maart om 12.00 uur.

Politiebesluit ingetrokken n.a.v. ministeriële besluiten

Naar aanleiding van de afkondiging van de federale fase en het ministerieel besluit van 13 maart 2020 met maatregelen inzake corona, wordt het politiebesluit van burgemeester Luc Deconinck van 12 maart opgeheven vanaf 13 maart om 24 uur.

Ministeriële besluiten van 13 maart 2020 en FAQ-lijst

De ministeriële besluiten van 13 maart 2020 met de afkondiging van de federale fase en de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, treden in werking op vrijdag 13 maart om 24.00 uur.

Politiebesluit houdende maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van Coronavirus

De burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, Luc Deconinck, heeft ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 een politiebesluit uitgevaardigd met een verbod voor alle openbare en publiek toegankelijke activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw.

Indoor evenementen met meer dan 1.000 deelnemers niet meer toegelaten in Vlaams-Brabant

In een politiebesluit van de gouverneur van 11 maart 2020 worden alle indoor evenementen in de provincie Vlaams-Brabant waar meer dan (duizend) 1.000 deelnemers worden samengebracht, met ingang van 11 maart 2020 niet meer toegelaten, voor (één) 1 maand, met evaluatie en eventuele herziening eind maart.

Besluiten van de politieraad van 20 december 2019

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 20 december 2019.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 19 december 2019

Raadpleeg de bekendmakingen, reglementen en verordeningen van de gemeenteraad van 19 december 2019 op onze

Pagina's