Jaarverslag

Het jaarverslag is een aanvulling op de financiële gegevens. Door een beeld te geven van de werking en de realisaties van het gemeentebestuur, leert het ons wat er achter de financiële gegevens schuilgaat. Voor het bestuur kan het jaarverslag in combinatie met de jaarrekening een belangrijk beleidsinstrument zijn dat toelaat het gevoerde beleid te evalueren en indien nodig of gewenst bij te sturen.