Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Raadpleegomgeving Sint-Pieters-Leeuw (vanaf 2 september 2019)

De agenda, notulen, reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten vanaf 2 september 2019 van diverse organen vind je terug in onze online raadpleegomgeving.

OMV_2019150891 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het hernieuwen van een recyclagebedrijf, de regularisatie van de gewijzigde opslag van gebroken en gezeefde materialen en gronden, het plaatsen van een bureelcontainer en een weegbrug

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het hernieuwen van een recyclagebedrijf, de regularisatie van de gewijzigde opslag van gebroken en gezeefde materialen en gronden, het plaatsen van een bureelcontainer en een weegbrug en de aanleg van een nieuwe toegangsweg.  

Pagina's