Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Raadpleegomgeving Sint-Pieters-Leeuw (vanaf 2 september 2019)

De agenda, notulen, reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten vanaf 2 september 2019 van diverse organen vind je terug in onze online raadpleegomgeving.

Ministerieel besluit van 23 maart 2020 met dringende maatregelen en bijkomende sluiting kappers

Het ministerieel besluit van 23 maart 2020 met de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, vervangt het ministerieel besluit van 18 maart 2020.

Ministerieel besluit van 18 maart 2020 met dringende coronamaatregelen

Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 met de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en de bijhorende bijlage, treden in werking op woensdag 19 maart om 12.00 uur.

Ministeriële besluiten van 13 maart 2020 en FAQ-lijst

De ministeriële besluiten van 13 maart 2020 met de afkondiging van de federale fase en de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, treden in werking op vrijdag 13 maart om 24.00 uur.

Politiebesluit ingetrokken n.a.v. ministeriële besluiten

Naar aanleiding van de afkondiging van de federale fase en het ministerieel besluit van 13 maart 2020 met maatregelen inzake corona, wordt het politiebesluit van burgemeester Luc Deconinck van 12 maart opgeheven vanaf 13 maart om 24 uur.

Politiebesluit houdende maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van Coronavirus

De burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, Luc Deconinck, heeft ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 een politiebesluit uitgevaardigd met een verbod voor alle openbare en publiek toegankelijke activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw.

Indoor evenementen met meer dan 1.000 deelnemers niet meer toegelaten in Vlaams-Brabant

In een politiebesluit van de gouverneur van 11 maart 2020 worden alle indoor evenementen in de provincie Vlaams-Brabant waar meer dan (duizend) 1.000 deelnemers worden samengebracht, met ingang van 11 maart 2020 niet meer toegelaten, voor (één) 1 maand, met evaluatie en eventuele herziening eind maart.

Besluiten van de politieraad van 20 december 2019

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 20 december 2019.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 19 december 2019

Raadpleeg de bekendmakingen, reglementen en verordeningen van de gemeenteraad van 19 december 2019 op onze

Bekendmakingen uit de RMW van 19 december 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, de reglementen en de verordeningen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2019.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 28 november 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, reglementen en verordeningen van de gemeenteraad van 28 november 2019.

Bekendmakingen uit de RMW van 28 november 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, de reglementen en de verordeningen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 november 2019.

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak!

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 24 oktober 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, reglementen en verordeningen van de gemeenteraad van 24 oktober 2019.

Bekendmakingen uit de RMW van 24 oktober 2019

Raadpleeg hier de bekendmakingen, de reglementen en de verordeningen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2019.

Oproep concessie cultuurcafe 'De Merselborre'

Word uitbater van het cultuurcafé 'De Merselborre'. De concessie gaat in vanaf 1 februari 2020 voor de duur van 9 jaar.

Pagina's