Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

OMV_2020163357 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een uitbreiding van een driegevel een gezinswoning, het bouwen van een garage op de perceelsgrens en aanbrengen verharding

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een uitbreiding van een driegevel een gezinswoning, het bouwen van een garage op de perceelsgrens en aanbrengen verharding.
 

OMV_2020144270 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 4 loten waarvan 2 voor halfopen bebouwing en 2 voor aanhorige tuinen

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 4 loten waarvan 2 voor halfopen bebouwing en 2 voor aanhorige tuinen
 

OMV_2021028021 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een vrijstaande houten garage in de zijtuin

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een vrijstaande houten garage in de zijtuin
 

OMV_2020148465 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning Intradura - IIOA + SH - Drogenbos

Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning Intradura - IIOA + SH - Drogenbos.
 

OMV_2020158118 – Bekendmaking beslissing – Omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen van damwand en kademuur, aanleggen van vispassage met stapstenen en het plaatsen van kunstwerken

Bekendmaking beslissing – Omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen van damwand en kademuur, aanleggen van vispassage met stapstenen en het plaatsen van kunstwerken
 

OMV_2021006956 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een viergevel eengezinswoning

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een viergevel eengezinswoning.
 

OMV_2021050520 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een woning

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een woning
 

OMV_2021035422 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het wijzigen van de voorgevel en het vernieuwen van de achterbouw

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het wijzigen van de voorgevel en het vernieuwen van de achterbouw.
 

OMV_2021031712 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een eengezinsrijwoning

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een eengezinsrijwoning.
 

OMV_2021033312 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het uitbreiden van een bijgebouw met een veranda en het aanleggen van extra verharding

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het uitbreiden van een bijgebouw met een veranda en het aanleggen van extra verharding.
 

OMV_2021058114 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het plaatsen van een terrasoverkapping

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het plaatsen van een terrasoverkapping
 

OMV_2021048794 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning.
 

OMV_2020174577 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een driegevel eengezinswoning

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een driegevel eengezinswoning.
 

OMV_2020116308 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vernieuwen van de gevels van COLORA

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vernieuwen van de gevels van COLORA.
 

OMV_2020034439 – Bekendmaking beslissing deputatie in beroep – Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorschriften en bouwzone van lot 1 van een bestaande verkaveling

Bekendmaking beslissing deputatie in beroep – Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorschriften en bouwzone van lot 1 van een bestaande verkaveling.