Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Raadpleegomgeving Sint-Pieters-Leeuw (vanaf 2 september 2019)

De agenda, notulen, reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten vanaf 2 september 2019 van diverse organen vind je terug in onze online raadpleegomgeving.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 29 november 2018

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad van 29 november 2018.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 25 oktober 2018

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad van 25 oktober 2018.

Politieverordening bij hoogdringenheid inzake de openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van de jaarmarkt te Sint-Pieters-Leeuw op 11 en 12 november 2018

Besluiten van de politieraad van 17 oktober 2018

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 17 oktober 2018.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 27 september 2018

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad van 27 september 2018.

Bekendmakingen uit het college van 27 augustus 2018

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit het college van 27 augustus 2018.

Bekendmakingen uit het college van 13 augustus 2018

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit het college van 13 augustus 2018.

Aankondiging openbaar onderzoek

Op 17 juli 2018 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed het besluit tot voorlopige bescherming als monument van het gemeentehuis van Vlezenbeek. Het openbaar onderzoek opent op donderdag 16 augustus 2018 en eindigt op 14 september 2018.

Botulisme in Zuunbeek

De burgemeester heeft een besluit uitgevaardigd met het verbod in de omgeving van de Zuunbeek en de wachtbekkens te komen wegens gevaar voor botulisme. Voornamelijk contact met watervogels, dood of levend, moet vermeden worden.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 28 juni 2018

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad van 28 juni 2018.

Besluiten van de politieraad van 13 juni 2018

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 13 juni 2018.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 31 mei 2018

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad van 31 mei 2018.

Aankondiging ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - deel Noord

De start- en procesnota van de ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0 deel Noord) liggen ter inzage van 1/6/2018 tot en met 30/7/2018.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 26 april 2018

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad van 26 april 2018.

Besluiten van de politieraad van 18 april 2018

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 18 apil 2018.

Pagina's